Cvičenia

Cvičiaci

Rozvrh

Utorok - 08:10H3RNDr. Ivana Varhaníková
Streda - 08:10H3Mgr. David Běhal

Odovzdávanie

 • Odovzdávanie bude prebiehať výhradne cez webové rozhranie.
 • Poster, 3D model a animáciu je nutné odprezentovať na záverečnej prezentácii. Bez osobnej prezentácie nebude udelený počet bodov potrebný na známku.
 • Na úspešné ukončenie cvičení je potrebné získať aspoň 25 bodov z cvičení (nutná podmienka).

Termíny

Tieto termíny sú len orientačné a presné termíny nájdete pri odovzdávaní po prihlásení. Väčšina projektov má dva deadline, jeden za plný počet bodov a druhý za polovicu.
 • Zadanie 3D model - 28. 2. 2012
 • Web - 18. 3. 2012
 • Panoráma - 15. 4. 2012
 • Poster, 3D model a animácia - 20. 5. 2012 a následná prezentácia v priebehu skúškového

Priebeh cvičení

Bude postupne doplnené

Hodnotenie

Cvičenie


 • Registrácia
 • Zadanie pre 3D model
 • Web stránka
 • Panoráma
 • 3D model
 • Animácia
 • Poster


Prednáška


 • Midterm
 • Final

Jednotlivé zadania sú rozpísané v odstavcoch nižšie.

Projekty

 • Registrácia (max 0 bodov, min 0 bodov)

  Kto nie je v čase písania midtermu zaregistrovaný na webe, nedostane midterm ohodnotený, a teda jeho hodnotenie bude pravdepodobne Fx.
 • Zadanie pre 3D model (max 0 bodov, min 0 bodov)

  Odovzdanie zadania pre 3D model obsahujuce informácie o objekte a 3 prislúchajúce fotografie alebo obrázky objektu.
 • Web stránka (max 5 bodov, min 0 bodov)

  Jednoduchá web stránka vyrobená napr. pomocou template-u, obsahujúca výsledky práce na UPG. Priebežne by mali pribúdať na stránke informácie o vašom postupe.

  Stránka musí byť validná.
 • Panoráma (max 5 bodov, min 0 bodov)

  Panoráma musí mať 360°.
  Body budú strhnuté za:

  skoky vo farebnosti
  urezané objekty
  duplicitné objekty
  iné nedostatky
 • 3D model (max 28 bodov, min 10 bodov)

  Vymodelovaný objekt v modelovacom nástroji. Pri modeli sa hodnotí:

  proporčnosť modelu (či sú jednotlivé časti modelu v správnom pomere)
  percentuálne pokrytie plochy modelu reálnou textúrou
  korektne mapovanie textúr
  prítomnosť otvorov alebo nekonvexných častí

  Body sa strhávajú za:

  chyby v geometrii
  nedoliehajúce časti modelu
  textúra, nie materiál!!!!
 • Animácia (max 10 bodov, min 0 bodov)

  Animácia je povinnou súčasťou 3d scény. Pozostáva z jednoduchej animácie (flyby camery napríklad) a zložitejšej animácie (otváranie dverí, zmeny v objekte).
 • Poster (max 2 bodov, min 0 bodov)

  Poster prezentuje vašu celkovú prácu na 3D modele a animácií.
 • Midterm (max 20 bodov, min 0 bodov)

  Test na prednáške. Opravný test nebude!!!
 • Final (max 30 bodov, min 0 bodov)

  Test na prednáške. Opravný test nebude!!!