Prednášky

Informácie o predmete

Čas prednášky:

Utorok 13.10, F1-328 s doc. Andrejom Ferkom

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:

Priebežné hodnotenie (50% hodnotenia, min. 25.1 bodu): midterm a final
Priebežné hodnotenie (50% hodnotenia, min. 25.1 bodu): odovzdávanie projektov na cvičeniach

Ukážky testov

Prednášky v elektronickej podobe:

Ferko, A. GSVMM - Úvodná prednáška. 2006 [Web: 5.4 MB]
Ferko, A. Smiechová kultúra IT a Úvod do počítačovej grafiky. 2006 [Web: 25 MB]
Ferko, A. Computer Graphics Motivation and Introduction. 2006 [Web: 12 MB]
Ferko, A., et al. Visualisation, Rendering and Animation. 2007 [Web: 1.5 MB]
Ferko, A. Vor(P), DT(P), and F-rep – towards Optimal Modeling. 2007 [Web: 1.9 MB]
Ferko, A. Photorealism. 2006 [Web: 3.8 MB]
Ferko, A. Virtuálna Bratislava. 2005 [Web: 11 MB]
Ferko, A. et al.Virtual 3D Bratislava: Retrospektíva a Perspektíva. 2006 [Web: 8.1 MB]

Odporúčaná literatúra:

Ružický, E. a kol. Počítačová grafika a spracovanie obrazu. Bratislava: Sapientia 1995.