Tutorial

Ako dostať vaše články z Wikipedie do Google Earth

Ako dostať vaše články z Wikipedie do Google Earth

Mgr. Tomáš Ágošton - 14.5.2007

 1. Úvod
  Pre naše účely budeme používať anglickú verziu Wikipedie. Prečítajte si Wikipedia Introduction o tom, ako editovať a vytvárať stránky. Svoje prvé pokusy robte na stránke Wikipedia Sandbox. Wikipedia ukladá verzie jednotlivých stránok, číže ak niečo nevhodne zmeníte, vždy sa dá vrátiť k pôvodnej verzii. Netreba sa teda báť vykonať zmenu, články vylepšiť a podobne.
 2. Vytvorenie vášho článku
  Hlavne pravidlo je overiť si najprv, čí článok, ktorý chcete publikovať, už náhodou neexistuje. Dajte si záležať pri vyhľadávaní. V prípade, že článok existuje, stačí, ak ho obohatíte o váš príspevok. Ak neexistuje, môžete priamo do URL zadať meno, na ktorej adrese si želáte článok vytvoriť (napr. http://en.wikipedia.org/wiki/Slavin). Ak tato adresa nie je obsadená, Wikipedia ponúkne možnosť článok vytvoriť
  Najlepší spôsob, ako začať vytvárať novy článok vo Wikipedii je skopírovať obsah iného kvalitného článku, teda jeho štruktúru a tagy, a zameniť obsah.
  DOLEŽITÉ: pred vytváraním príspevkov čí zmenami sa na Wikipediu zaregistrujte a prihláste. Vyhnete sa tak viacerým problémom.
 3. Geografické značenie
  Aby sa nám zobrazil článok z Wikipedia v Google Earth, musíme článok označiť geotag-om. Najjednoduchšie je použiť jednu z {{coor title d[ms]}} alebo {{coor at d[ms]}} šablón (templates).
  Tieto šablóny môžu byt na ľubovoľnom mieste v texte.
  Napr. článok San Francisca ma geo-koordinaty pod nadpisom:

  /img/tutorials/gew/figure1_wiki_coord


  Ak dáme edit, nájdeme v texte stránky nasledovný tag:

  {{coor title dm|37|46|N|122|26|W|type:city(739,426)}}

  pričom parameter title znamená, že text bude zobrazený pod nadpisom, dm znamená, že zapisujeme stupne (degrees) a minúty (minutes), N,W znamená severnej šírky a západnej dĺžky a type:city znamená že ide o mesto s danou populáciou. Pre detailnejšie informácie pozri tu.

  V prípade článku Bratislavy sú geo-koordináty zapísané v Infobox CityStačí teda vyplniť parametre latd, latm, lats, latNS, longd, longm, longs, longEW ako napr.:

  |latd=48 |latm=08 |lats=41 |latNS=N
  |longd=17 |longm=06 |longs=46 |longEW=E

  Google Earth rozpoznáva geografické značenie článkov a pridáva ich pravidelne v periódach (keď sa publikujú nove verzie vrstvy).

 4. Získanie koordinátov pre lokáciu
  Na získanie koordinátov môžeme použiť priamo Google Earth. Na budovu čí lokáciu nášho záujmu umiestnime kurzor a v dolnej časti obrazovky sa nám vypíšu geo-koordináty podľa nastavenia.
  Preferujeme nastavenie v stupňoch, minútach a sekundách
  /img/tutorials/gew/figure2_ge_pointer

 5. Zdroje

  Editing Wikipedia Layer Content