Tutorial

Získanie pôdorysu z katastrálneho portálu

Získanie pôdorysu z katastrálneho portálu

Michal Ferko - 17.3.2009

 1. Stiahnuť Autodesk MapGuide z http://195.28.70.134/kapor2/lib/MGControl65.EXE
 2. Nainštalovať Autodesk MapGuide zo stiahnutého súboru
 3. Zapnúť Internet Explorer (Firefox ani Opera nefungujú)
 4. Navštíviť stránku https://www.katasterportal.sk/kapor/
 5. Vľavo v menu vybrať Zobrazenie Mapy / View Map
 6. V Internet Exploreri povoliť pre stránku pop-upy (dôležité pre fungovanie)
 7. V pravej časti stránky vybrať Kraj, Okres, K. územie (K. = katastrálne)
 8. Počkať, kým sa žiadané územie zobrazí a následné naň kliknúť. Malo by zmeniť farbu z červenej na zelenú
 9. Pomocou pohybovacích a zoomovacích nástrojov nájsť svoj objekt
 10. Čo najviac zoomnuť na pôdorys objektu
 11. Spraviť print-screen
 12. Načítať z Clipboardu do niektorého editora, pripadne upraviť a zapísať pod vhodným menom na disk